Nätverksträffar

Nätverksträffar

Föreningen anordnar professionella nätverk för bolagsjurister. Syftet med nätverken är att inom ramen för rollen som bolagsjurist skapa forum för föreningens medlemmar att själva utveckla sina nätverk, diskutera juridiska frågor relaterade till rollen som bolagsjurist och även diskutera frågeställningar som specifika för rollen som bolagsjurist men som inte nödvändigtvis är av juridisk karaktär.

Nätverksträffarna baseras på behov och önskemål från föreningens medlemmar. När tillräckligt många personer anmält intresse för en viss typ av nätverk skickas en förfrågan ut till föreningens medlemmar, när en grupp har fyllt med intresserade medlemmar delas deras kontaktuppgifter mellan medlemmarna och medlemmarna har själva möjlighet att bestämma form för träffar, frekvens och innehåll i sina nätverksgrupper.

Vid sidan av det anordnar även föreningen större nätverksträffar och talarkvällar med intressanta ämnen, paneldebatter och luncher för bolagsjurister.

För närvarande finns aktiva nätverk med följande inriktningar:

Bolagsjurister med minst 10 års arbetslivserfarenhet som jurist
Nätverket för seniora bolagsjurister riktar sig till alla som har minst 10 års arbetslivserfarenhet som jurist (behöver inte vara på bolag). I nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra bolagsjurister kring teman som ni i nätverket själva önskar ta upp. Tema för träffarna kan t ex vara personalansvar och ledarskapsfrågor, karriärvägar, praktiska lärdomar och erfarenheter, legalfunktionen i en global organisation, gränsdragning mellan legal-funktionen och andra avdelningar, best practice m.m. Nätverket träffas några gånger per år och det finns grupper som är inriktade både på att ses fysiskt och digitalt.

Chefsnätverket
Chefsnätverket riktar sig till bolagsjurister i chefsposition med strategiskt och operationellt ansvar för funktion och/eller team. Vad som förenar nätverkets medlemmar är inte antal levnadsår eller erfarenhetsår, utan de utmaningar och möjligheter som chefsrollen för med sig. I nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra chefer kring teman som ni i nätverket själva önskar ta upp. Ibland träffas nätverkets deltagare på egen hand och ibland gästas nätverket av inbjudna gäster som delar med sig av sina erfarenheter inom t ex ledarskap, organisationsutveckling och affärsutveckling.

Ensamma bolagsjurister
Nätverket för ensamma bolagsjurister riktar sig till dig som är ensam bolagsjurist hos din arbetsgivare. Nätverket drivs av Johanna Wretås som är bolagsjurist på Samhall och Johan Fagerlund Sjöberg, nätverksansvarig för Sveriges bolagsjurister. Inom nätverket delar vi med oss av erfarenheter kring hur man kan arbeta i en krävande roll som ensam bolagsjurist med mera.

Bolagsjurister i noterad miljö

Bolagsjurister med intresse för entreprenadrätt

Saknar du ett nätverk? Kontakta nätverksansvarig på
natverksansvarig@sverigesbolagsjurister.se och skriv vad du är intresserad av.