Nätverksträffar

Nätverksträffar

Föreningen anordnar professionella nätverk för bolagsjurister. Syftet med nätverken är att inom ramen för rollen som bolagsjurist skapa forum för föreningens medlemmar att själva utveckla sina nätverk, diskutera juridiska frågor relaterade till rollen som bolagsjurist och även diskutera frågeställningar som specifika för rollen som bolagsjurist men som inte nödvändigtvis är av juridisk karaktär.

Nätverksträffarna baseras på behov och önskemål från föreningens medlemmar. När tillräckligt många personer anmält intresse för en viss typ av nätverk skickas en förfrågan ut till föreningens medlemmar, när en grupp har fyllt med intresserade medlemmar delas deras kontaktuppgifter mellan medlemmarna och medlemmarna har själva möjlighet att bestämma form för träffar, frekvens och innehåll i sina nätverksgrupper.

Vid sidan av det anordnar även föreningen större nätverksträffar och talarkvällar med intressanta ämnen, paneldebatter och luncher för bolagsjurister.

Saknar du ett nätverk? Kontakta nätverksansvarig på
natverksansvarig@sverigesbolagsjurister.se och skriv vad du är intresserad av.