Aktuellt

11 mar 2021

Digital kurs: Styrelsesekreterarutbildningen

Styrelsesekreterarutbildningen är en mycket uppskattad kurs, exklusivt framtagen för medlemmar i Sveriges Bolagsjurister i samarbete med Michaël Berglund. Styrelsesekreterarposten ingår ofta i en bolagsjurists arbetsbeskrivning och denna kurs ger en värdefull utbildning...

Läs mer

11 mar 2021

Digital kurs: Ekonomi för Sveriges Bolagsjurister

Kursens mål är att göra dig mer komfortabel när ekonomiska resonemang förs. Kursen leds av prisbelönte Magnus Bild och dess innehåll styrs av deltagarnas intresse. Frågor som kan tas upp är avskrivningarnas roll för kassaflödet, resultat- och balansräkning, låne...

Läs mer

11 mar 2021

Ledarskap för bolagsjurister – digital kurs i samarbete med Malin Nyman

Kursen Ledarskap för bolagsjurister är framtagen för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar och fokuserar på att ge dig förutsättningar att utveckla ett framgångsrikt ledarskap i förhållande till dig själv och till andra och därigenom stärka dig i din roll som bolags...

Läs mer

26 feb 2021

Lönekartläggning 2020

Sveriges Bolagsjurister har tagit fram en lönekartläggning i samarbete med HR Commitment. Tack alla som tog tiden och svarade på enkäten! Nu är lönekartläggningen färdig och den går att läsa genom länken nedan. Vilka är trenderna? Vilka förmåner erbjuds? Vad be...

Läs mer

25 feb 2021

Utbildningsprogrammet 2021

Utbildningsprogrammet för 2021 är nu igång, och nu finns “Översikt Utbildningsprogrammet 2021” att tillgå här. Vänligen notera att Översikten kan komma att uppdateras/ändras/komplementeras under årets gång....

Läs mer