2022 års lönekartläggning för bolagsjurister ute nu!

Publicerad 24 mar 2023

Aktuellt

Sveriges Bolagsjurister kan nu presentera 2021 års lönekartläggning för bolagsjurister, framtagen i samarbete med HR Commitment Executive Search. Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten i höstas! Vilka är trenderna? Vilka förmåner erbjuds? Vad betyder erfarenhet i lönekuvertet? Och finns det skillnader mellan män och kvinnor?

Sedan 2008 har Sveriges Bolagsjurister tillsammans med HR Commitment årligen genomfört en lönekartläggning för bolagsjurister i Sverige i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Resultatet av årets lönekartläggning visar bland annat följande:

• Bolagsjurister är idag mindre med sin lön än tidigare år. Inflation?
• När vill bolagsjuristen byta jobb? Vid missnöje med lönen, ledarskapet eller företagskulturen!
• Kvinnors löner är fortfarande lägre än männens och män har oftare bonus. Om löneutvecklingen följer senaste tio årens utveckling ser vi jämställda löner år 2028. Tänkvärt!

Ta del av den intressanta rapporten här (länken syns endast i inloggat läge).

Senaste nyheterna