DIGITAL KURS: Ekonomi för Sveriges Bolagsjurister, 22 april 2020

Publicerad 25 mar 2020

Aktuellt

DIGITAL KURS: Ekonomi för Sveriges Bolagsjurister, 22 april 2020

Kursens mål är att göra dig mer komfortabel när ekonomiska resonemang förs. Kursen leds av prisbelönte Magnus Bild och dess innehåll styrs av deltagarnas intresse. Frågor som kan tas upp är avskrivningarnas roll för kassaflödet, resultat- och balansräkning, lånevillkorens betydelse för soliditeten och skillnaden mellan ”enterprise value” resp. ”equity value” (vilket begrepp innebär egentligen skuldfritt?). Kursen ges helt digitalt p.g.a. rådande omständigheter.
Mer information finns HÄR.

Senaste nyheterna