Lär känna bolagsjuristen: Anne Gynnerstedt

Publicerad 26 apr 2022

Aktuellt

Lär känna bolagsjuristen

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist på Vattenfall & vinnare av Årets Bolagsjurist 2021

I Sveriges Bolagsjuristers nya artikelserie ”Lär känna bolagsjuristen” lär vi känna bolagsjurister i olika bolag. Med en överväldigande erfarenhet i bagaget vill vi först ut presentera Anne Gynnerstedt.

Anne är chefsjurist på Vattenfall sedan 2012 och har tidigare även varit chefsjurist på försvarskoncernen SAAB AB och Riksgälden samt bolagsjurist på SAS. Idag är hon ytterst ansvarig för Vattenfallkoncernens globala juristavdelning och enheten Corporate Security and Resilience. Under sina år som chefsjurist på svenska storbolag har hon bland annat varit med om att stämma tyska staten och hantera olika typer av krissituationer.  Erfarenheterna har lett till att Anne har ett starkt fokus på integritet.

Hon menar att bolagsjurister kan ställas inför tuffa frågor, där det avgörande kan vara en sund moralkompass. Det kan handla om en balans mellan lämplighet och starkt driv i affärsverksamheten. ”Om du är bottnad i din integritet så är det lättare att vara kraftfull i dina budskap till ledningen och få gehör”, lyfter Anne fram.

När en bolagsjurist utsätts för press för att affärsansvariga vill genomföra en transaktion som är juridiskt eller medialt problematisk, så måste juristen kunna göra en sund riskbedömning och ha förmågan att identifiera och kommunicera de mest relevanta riskerna. I sådana situationer underlättar det om bolaget har effektiva och tydliga interna regelverk som bolagsjuristen kan hänvisa till. Men regelverken hjälper inte om de inte efterlevs i praktiken. Därtill måste juristerna känna sig trygga att rapportera saker som inte alltid är guld och gröna skogar. För att få gehör krävs också att det finns en sund kultur i bolaget, vilket inkluderar att bolaget har en uppriktig vilja att följa sin Code of Conduct. Om den viljan saknas kan det behövas en riktig käftsmäll för att ledning och styrelse ska förstå vikten av detta, säger Anne.

Organisationens uppbyggnad är av betydelse för bolagsjuristernas inflytande. ”Chefsjuristen ska vara en del av ledningsgruppen och ha VD:s öra” menar Anne. En annan viktig förutsättning för att bolagsjuristen ska kunna påverka organisationen är en god relation till styrelsen och styrelsens ordförande. Något som kan uppnås genom att chefsjuristen är styrelsens sekreterare.

Annes tips till yngre bolagsjurister:

  1. Välj att arbeta på ett bolag som du genuint tror på. Anne understryker hur viktigt det är att känna sig stolt över sitt bolag.
  2. Lyssna! Se till att du lär känna din organisation. Ju tidigare desto bättre. Försök förstå helheten i affärerna och vad din roll är. Lär känna människorna på företaget. Våga ställa frågor och använd din magkänsla. Inlärningsperioden på ett nytt bolag är ofta tuff och då är det ett privilegium att tala med och lära av kunniga medarbetare, kolleger och chefer som kan vägleda.
  3. Om du kan, välj kompetenta, lojala och engagerade medarbetare som strävar mot ett gemensamt mål. Detta är något som Anne aktivt arbetar för att främja i sin nuvarande roll.
  4. När du inte längre tycker att ditt jobb är kul och stimulerande så är det dags att byta.
Faktaruta

Familj: Make och två vuxna barn

Förutom juridik gillar jag: umgås, litteratur, konst, teater och träning

Favoritbok: Med livet framför sig – Émile Ajar

Motto: ”Choose your wars”

Om jag inte var chefsjurist hade jag arbetat med: Något annat inom affärsverksamhet

Senaste nyheterna