Lär känna bolagsjuristen: Caroline Falconer

Publicerad 5 apr 2023

Aktuellt

Lär känna bolagsjuristen

Caroline Falconer

Generalsekreterare på SCC Skiljedomsinstitut och avgående styrelseordförande för Sveriges Bolagsjurister

I Sveriges Bolagsjuristers artikelserie ”Lär känna bolagsjuristen” lär vi känna bolagsjurister i olika bolag. I denna del får vi möta Caroline Falconer som har varit styrelseordförande för Sveriges Bolagsjurister de senaste 3 åren (dessförinnan vice ordförande och utbildningsansvarig), tidigare Senior Legal Counsel på Vattenfall, advokat inom tvistelösning och numera generalsekreterare på SCC Skiljedomsinstitut.

Efter något år som bolagsjurist såg Caroline att det fanns ett behov för erfarenhetsutbyte mellan bolagsjurister på olika bolag. Inom storbolaget Vattenfall fanns visserligen goda möjligheter till dialog mellan olika bolagsjurister. Om behovet till ytterligare dialog fanns på ett storbolag var det uppenbart att behovet var ännu större på alla de bolagsjuristavdelningar som består av en eller några få bolagsjurister. Att engagera sig i Sveriges Bolagsjurister var naturligt och blev snabbt extremt givande.

I bolagsjuristrollen kände sig Caroline hemma. Hon uppskattade att vara en del av affären och att ”få sitta på första parkett” i förhållande till effekterna av sin rådgivning. Hon la stor vikt vid att förstå bolaget och industrin. ”Den största utmaningen var alltid att prioritera rätt” säger Caroline. ”Bolagsjuristen är i huvudsak en riskminimering. Det gäller att lägga sin tid på de frågor som är mest riskfyllda, där råden faktiskt leder till att risker elimineras, eller i vart fall minskas. När man väl förstår affären och sin egen roll så är rollen som bolagsjurist helt fantastisk.”

För att trivas som bolagsjurist menar Caroline att man ska gilla att fatta beslut och våga ge enkla och tydliga råd. En framgångsrik bolagsjurist kan normalt ge ett ”ja”, ”nej” eller ett annat konkret alternativ. Rådgivning som innehåller ”å ena sidan” och ”å andra sidan” men där bolagsjuristen inte sätter ner foten ska undvikas.

Det är självklart även avgörande att uppdragsgivaren förstår svaret. Använd enkelt och tydligt språk. Räcker ett samtal eller ett e-mail? Krävs en powerpoint-presentation? Ytterst sällan krävs en pm.

Efter nära sju år som bolagsjurist lämnade Caroline rollen för att gå till Stockholms Handelskammare och SCC Skiljedomsinstitut. Caroline säger: ”Jag har aldrig känt mig så modig som när jag – efter tre sömnlösa nätter – bestämde mig för att jag vågade säga upp mig från ett helt fantastiskt jobb med fantastiska kollegor för att testa något nytt.” Caroline hade tidigare arbetat med kommersiell tvistelösning och kände alltså till SCC sedan tidigare.

Idag lägger Caroline huvudsakligen sin tid på att utveckla och marknadsföra tjänster för att lösa kommersiella tvister på bästa möjliga sätt. SCC Skiljedomsinstitut har alltid varit det internationella skiljedomsinstitut i världen som legat i framkant. Internationella nyheter i branschen har kommit från Stockholm. ”SCC ska fortsätta vara en relevant partner till användarna av våra tjänster. Att ligga i framkant och bidra till bolagens framgångsrika verksamhet – det är riktigt roligt!” säger Caroline.

Efter sex år i styrelsen för Sveriges Bolagsjurister, varav tre år som styrelseordförande, är det dags att lämna över ansvaret för Sveriges Bolagsjurister. Vem som tar över beslutar styrelsen på nästa konstituerande styrelsemöte, i april 2023. ”Jag är så väldigt glad över mina sex år i styrelsen. Jag har lärt känna så många fantastiska bolagsjurister, i Sverige och internationellt. Jag hoppas att mitt engagemang i föreningen på några små sätt har förbättrat för de svenska bolagsjuristerna.”

Carolines tips till dig som är bolagsjurist:

  1. Lär känna verksamheten! Se till att ge råd som leder verksamheten framåt. Det innebär att du ibland inte svarar på den fråga som ställs, utan den fråga som borde ha ställts.
  2. Våga ge tydliga och konkreta svar!
  3. Välj tvistelösningsklausul med försiktighet! Olika skiljedomsinstitut fungerar på olika sätt, kostar olika mycket och tar olika lång tid på sig. SCC Skiljedomsinstitut är känt för att erbjuda snabb tvistelösning till beskedliga priser. Överför inte den bilden till alla andra internationella skiljedomsinstitut.
Faktaruta

Familj: Make och två barn på 9 respektive 11 år

Förutom juridik gillar jag: Att simma, att spela piano och att läsa romaner – och sovmorgnar!

Favoritbok: Den lysande världen – Siri Hustvedt

Motto: Varje steg räknas!

Om jag inte var chefsjurist hade jag arbetat med: Arkitekt kanske?

Senaste nyheterna