Sveriges Bolagsjuristers föreningsstämma

Publicerad 6 apr 2023

Aktuellt

Sveriges Bolagsjuristers föreningsstämma

Välkommen till Sveriges Bolagsjuristers föreningsstämma 2023! Föreningsstämman äger rum onsdag 19 april kl. 16.10. i samband med Sveriges Bolagsjuristers vårmöte på Gamla Riksarkivet. Det går bra att delta i stämman utan att delta på vårmötet. Anmälan till endast stämman sker via mail till koordinator@sverigesbolagsjurister.se.

Kallelse och dagordning till stämman finner du här.
Bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finner du här.

Senaste nyheterna