Kalender

Affärer med bolag som har svag ekonomi

datum

22 Mar - 22 Mar 2021

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Rekonstruktion och insolvens

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Konkurser leder ofta till domstolsprocesser. Det är därför viktigt att känna till vilka avtal, betalningar, köp och försäljningar som riskerar att rivas upp om motparten försätts i konkurs. Konkursboet kan också inleda processer om sådant som har hänt i själva konkursen, t.ex. rätten till kvittning i konkursen.