Kalender

Ändringarna i LAS (Lagen om anställningsskydd) och uthyrningslagen

datum

31 Jan - 31 Jan 2023

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Arbetsrätt och pensioner

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen har genomgått omfattande förändringar med ett syfte om att skapa en ökad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Detta är en intressant utveckling inom det arbetsrättsliga området, som ger upphov till legala frågeställningar om möjliga utmaningar som den praktiska tillämpningen av de nya reglerna innebär för arbetsgivare och anställda i ett anställningsförhållande men också i ett konsult- och bemanningssammanhang.

Under detta seminarium kommer vi att diskutera de nya bestämmelserna och reformens betydelse för arbetsgivare i förhållande till bland annat bemanningsanställda och konsulter, uppsägningar, en ökad skadeståndsskyldighet vid felaktiga uppsägningar, turordningsreglerna, särskilda visstidsanställningar och presumtion om heltidsanställningar. Dessutom delar vi med oss av tips på hur arbetsgivare ska tänka och vilka förändringar som kan behöva göras rent praktiskt.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.