Kalender

Att avtala om rätten till “resultatet”

Att avtala om rätten till “resultatet”

datum

15 Mar - 15 Mar 2022

tid

15:30 - 17:00

ÄMNE

Life Science

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

I förhandlingar av forsknings- och utvecklingsavtal uppstår ofta diskussioner om vem av parterna som ska äga det tänkta intellektuella resultatet av samarbetet. Många projekt leder emellertid inte till resultat som kan skyddas som immateriella rättigheter. Vad innebär det att avtala om äganderätt till information som inte är skyddad av ensamrätt, dvs. att avtala om äganderätt till ”Resultatet”?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.