Kalender

Avtalsrätt och konkurrerande avtalsvillkor i internationella avtal

datum

15 Nov - 15 Nov 2022

tid

09:00 - 09:45

ÄMNE

Internationella avtal

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Under en avtalsförhandling är det viktigt att ha med sig den bakomliggande avtalsrätten då villkor och klausuler ändras under förhandlingens gång. Det är även viktigt att se till att situationer med oklara eller konkurrerande avtalsvillkor inte uppstår. En annan närliggande fråga är tolkningen när ord och uttryck förekommer som kanske inte har någon direkt mening eller koppling till den bakomliggande subsidiära rätten.

Vid detta webbinarium fokuserar vi på den bakomliggande avtalsrätten kopplat till tolkning och avtalsförhandlingar och ger praktiska råd om hur man kan gå tillväga om man befinner sig i en situation där det har uppstått oklara eller konkurrerande avtalsvillkor.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.