Kalender

Biosimilarer, generika och parallellhandel

datum

14 Sep - 14 Sep 2021

tid

08:00 - 09:30

ÄMNE

Life Science - Pharma

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

På detta seminarium erbjuds en allmän genomgång av hanteringen av biosimilarer och generika, vad avser försäljningsgodkännande och prissättning samt en genomgång av den senaste tidens avgöranden, för att ge en ögonblicksbild av var rättsutvecklingen står vid tiden för seminariet.

Genomgången omfattar både läkemedel som tillhandahålls genom öppenvårdsapoteken (inom ramen för det tvingande utbytet) och rekvisitionsläkemedel.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.