Kalender

Blockchain och juridik

Blockchain och juridik

datum

22 Apr - 22 Apr 2021

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Digitalisering inom juridiken

kategori

VAR

Göteborg, Online

BESKRIVNING

Seminariet inleds med en översiktlig beskrivning av blockchain och dess tillämpningsområde vilket syftar till att ge åhöraren en tillräcklig kunskap för att kunna förstå och ta till sig teknikens förhållande till juridiken. Resterande del av seminariet ägnas åt att djupdyka i de juridiska utmaningarna som uppkommer i förhållande till tekniken. Områden som exempelvis berörs under seminariet är sakrätt, dataskydd och ansvarsfrågor.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.