Kalender

Bolagsjuristens roll i en tvist

datum

26 Feb - 26 Feb 2021

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Tvistelösning

kategori

VAR

BESKRIVNING

Tvister är något som bolagsjurister ofta överlåter till ombud med specialisering inom tvistelösning att hantera. Det innebär emellertid inte att bolagsjuristens roll är oviktig. Tvärtom – bolagsjuristen har en betydelsefull roll att spela och kan på olika sätt vidta åtgärder för att undvika tvister och underlätta arbetet med att uppnå så bra resultat som möjligt när tvisten väl är ett faktum. Seminariet kommer att ta utgångspunkt i bolagsjuristens roll och ge praktiska tips på hur arbetet innan – och under en tvist kan organiseras och utföras för att maximera chanserna till vinst.