Kalender

Compliance del 2 – Hur hanterar du bäst eventuella oegentligheter inom ditt företag?

datum

21 Sep - 21 Sep 2021

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Compliance inom företag

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Under det andra seminariet ger vi dig praktisk vägledning i hur du ska agera om och när oegentligheter faktiskt upptäcks inom ditt företag.

Vi kommer bland annat att prata om

  • Incidenthantering och riskminimering
  • Sanktioner och andra konsekvenser

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.