Kalender

Compliancefunktionen i finansiella företag

datum

06 Apr - 06 Apr 2021

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Compliance inom bank och finans

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Den snabba regelutvecklingen på det finansiella området inom EU ställer stora krav på företagens regelefterlevnad. Samtidigt har tillsynsmyndigheternas tillsynsbefogenheter och sanktionsmöjligheter förstärkts under de senaste åren. Som en följd av detta har compliancefunktionen fått en allt viktigare roll i dagens finansiella institut.

Seminariet behandlar det regulatoriska ramverket för compliancefunktionens arbete och tar upp frågor som

  • Vilken roll och vilket ansvar har compliancefunktionen?
  • Hur kan arbetet inom compliancefunktionen organiseras?
  • Vilka förväntningar har tillsynsmyndigheten på compliancefunktionens arbete?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.