Kalender

Direktmarknadsföring i ljuset av Digital Single Market och GDPR

datum

13 Sep - 13 Sep 2022

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Marknadsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Digital Single Market är EU:s stora projekt för att skapa en gemensam digital marknad. Projektet innehåller flera olika delar som har särskild betydelse för bl.a. dataskyddsregleringen, upphovsrätten och konsumentskyddet. Vid detta tillfälle går vi igenom de viktigaste förändringarna och vägleder dig som arbetar som bolagsjurist i hur du kan hantera regelefterlevnad på områdena i din organisation, hantering av kundregister, CRM, e-postdatabaser, med mera i förhållande till olika direktmarknadsföringsåtgärder.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • De marknadsföringsrättsliga förutsättningarna för direktmarknadsföring
  • Profilering och direktmarknadsföringen utifrån GDPR
  • E-privacyförordningens påverkan
  • Sociala medier och tredjelandsöverföringar
  • Självreglering

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.