Kalender

Effekter av ny upphovsrättslig lagstiftning och rättspraxis

datum

29 Nov - 29 Nov 2021

tid

08:00 - 09:30

ÄMNE

Upphovsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Utifrån de behov som bolagsjurister som arbetar i branscher som inte behöver upphovsrättslig specialistkompetens har går vi med ett praktiskt förhållningssätt igenom ny upphovsrättslig lagstiftning och rättspraxis på nationell och EU-rättslig nivå.

En central del av seminariet är en praktiskt inriktad genomgång av vad DSM-direktivet (Digital Single Market), som tidvis
varit mycket uppmärksammat i media, har för relevans för bolag som inte har något särintresse i frågor som täcks av direktivet. Den svenska implementeringen av direktivet har nyligen genomförts och vi går igenom vad de helt nya svenska reglerna får för effekter i praktiken.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.