Kalender

En översikt av konsumenträtten

datum

07 Feb - 07 Feb 2023

tid

10:00 - 12:00

ÄMNE

Konsumenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Konsumenter anses vara en särskilt skyddsvärd grupp och det finns en mängd specialregler som näringsidkare måste förhålla sig till när försäljning sker direkt till konsument. Eftersom området dessutom är föremål för omfattande harmonisering inom EU finns det även vissa EU rättsliga aspekter man bör ha med sig, exempelvis att sanktionsavgifter vid brott mot regelverken nu kan uppgå till 4 % av näringsidkarens årsomsättning. Vid detta seminarium går vi igenom de grundläggande principerna som gäller inom konsumenträtten och de mest centrala regelverken. Vi kommer även att belysa de viktigaste förändringarna på området under de senaste åren. Ingen förkunskap krävs.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.