Kalender

Entreprenad i dröjsmål – särskilt om vite och sanktionsfrågor

datum

21 Sep - 21 Sep 2023

tid

09:00 - 11:00

ÄMNE

Entreprenadrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Förseningsfrågor torde höra till en av de vanligaste tvistepunkterna i byggprojekt. Inom entreprenadrätten har vitesregleringar sedan länge en väl etablerad plats när det gäller den avtalsmässiga hanteringen av dröjsmål. Viten anses ofta fylla funktionen att verka pådrivande (i förhållande till entreprenören) och förenklande (för båda parter). Inte sällan kan ifrågasättas ifall dessa funktioner uppfylls. En dåligt genomtänkt och utformad vitesreglering riskerar att skapa fler problem och tvistefrågor än vad den löser. Det är också få vitesbestämmelser som slipper undan de grundläggande – och ofta förbisedda – frågorna om vad som egentligen konstituerar ett dröjsmål och entreprenörens eventuella rätt till tidsförlängning. Till detta kommer att vitesregleringar inte sällan ger upphov till tolkningsfrågor.

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • Vad innebär ett färdigställande och vad utgör egentligen ett dröjsmål?
  • Vanligt förekommande problem vad gäller entreprenörens rätt till tidsförlängning
  • Olika typer av vitesregleringar – risker och möjligheter
  • Vite och/eller skadestånd – konsumtion eller dubbelkompensation?
  • Oskälighet och jämkningsfrågor

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.