Kalender

Entreprenadbesiktning – fallgropar och möjligheter

datum

10 Mar - 10 Mar 2023

tid

09:00 - 11:00

ÄMNE

Entreprenadrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

De flesta entreprenader genomgår besiktning. I AB och ABT är besiktningsinstitutet noggrant reglerat och såväl parter som domstolar lägger regelmässigt stor vikt vid de bedömningar som besiktningsmannen gjort. Det finns dock flera missförstånd kopplat till besiktningarnas betydelse och funktion samt en risk för slentrianmässig övertro på besiktningens värde. Det är också vanligt att parterna och/eller besiktningsmannen avviker från regleringen i AB/ABT. I tvister framträder ofta en rad potentiellt allvarliga fallgropar kopplat till besiktningar, som kan drabba (eller utnyttjas av) både entreprenör och beställare – och som båda parter har stort intresse av att känna till och bevaka under besiktningsprocessens gång.

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • Olika typer av besiktningar under och efter en entreprenad
  • Val av besiktningsman och centrala bestämmelser i AB/ABT
  • Besiktningens rättsliga ställning och betydelse
  • Möjligheter och risker med att avvika från regleringen i AB/ABT
  • Omständigheter av vikt för besiktningens värde
  • Förslag på åtgärder ägnade att påverka besiktningens ändamålsenlighet och värde
  • Hur besiktningar kan användas, försvaras och attackeras i en rättstvist

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.