Kalender

Företagshemligheter och säkerhetsrätt

datum

17 Feb - 17 Feb 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Företagshemligheter

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Hantering av företagshemligheter, know-how och anställdas immaterialrätt
Immateriella rättigheter, know-how och företagshemligheter skapas huvudsakligen av arbetstagare, även inhyrda sådana. Och dessa värdefulla rättigheter utgör i sin tur oftast substansen hos många företag, i synnerhet i dagens högteknologiska samhälle. Det kan t.ex. röra sig om uppfinningar, formgivna produkter, upphovsrättsligt skyddade verk, metoder och förfaranden m.m.

Det är därmed viktigt för företag och andra organisationer att till fullo kunna tillgodogöra sig det uppkomna ekonomiska värdet av dessa rättigheter och även, i förekommande fall, känna till de åtgärder som måste vidtas för att bibehålla skyddet.

Seminariet behandlar bland annat följande:

  • Genomgång av lagen om företagshemligheter (LFH), angreppsformer, skyddsmekanismer och behöriga röjanden (visselblåsning)
  • IPR och företagshemligheter i kontraktsförhållanden
  • IPR och företagshemligheter i anställningsförhållanden
  • Sanktioner och skadestånd vid intrång eller angrepp av konkurrenter eller anställda
  • Praxisgenomgång från patent-och marknadsdomstolarna, arbetsdomstolen, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och Industrins skiljenämnd
  • Förhållandet mellan företagshemligheter och annan lagstiftning såsom OSL och nya UTP-laget

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.