Kalender

Företrädaransvar och aktiebaserade incitamentsprogram

datum

16 Nov - 16 Nov 2023

tid

12:00 - 14:00

ÄMNE

Skatterätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Under webbinariet tar vi upp två aktuella frågor inom det skatterättsliga området;

Skatterättsligt företrädaransvar
Skatteverkets och underrätternas tillämpning av regelverket ger närmast vid handen att fråga skulle var om ett ”strikt ansvar”, vilket det dock inte finns stöd för i lagtext eller vägledande praxis. Konsekvensen för de enskilda bolagsföreträdarna är ytterst kännbar och den omfattande underrättspraxisen synes indikera att möjligheterna att undkomma ansvar är få.

Vi går igenom regelverket samt belyser vägledande avgöranden och vilka åtgärder som i tid ska företas för att undvika ansvar. Under webbinariet kommer vi även att behandla ett axplock av intressanta domstolsavgöranden på skatteområdet.

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det är vanligt att bolag erbjuder anställda förmåner samt ger ut olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram i syfte att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens.

Men vad gäller för beskattning av dessa såväl för arbetsgivare som anställda? Och vad innebär de nya kvalificerade personaloptionerna som infördes den 1 januari 2018 och delvis ändrades 1 januari 2022?

Vi belyser bl.a. följande:
• Allmänt om förmåner och hur de beskattas
• Incitamentsprogram:
(i) Värdepappersoptioner,
(ii) Personaloptioner och
(iii) Särskilt kvalificerad personaloptionerna
• Sweet equity samt ”netto strike”

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.