Kalender

Företrädaransvar

datum

16 May - 16 May 2023

tid

12:00 - 14:00

ÄMNE

Skatterätt

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Skatteverkets och underrätternas tillämpning av regelverket ger närmast vid handen att fråga skulle var om ett ”strikt ansvar”, vilket det dock inte finns stöd för i lagtext eller vägledande praxis. Konsekvensen för de enskilda bolagsföreträdarna är ytterst kännbar och den omfattande underrättspraxisen synes indikera att möjligheterna att undkomma ansvar är få. Vi går igenom regelverket samt belyser vägledande avgöranden och vilka åtgärder som i tid ska företas för att undvika ansvar.

Under seminariet kommer vi även att behandla ett axplock av intressanta domstolsavgöranden på skatteområdet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.