Kalender

Förhållandet mellan ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning

datum

28 Oct - 28 Oct 2021

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Skadestånd och försäkring

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Oberoende av om ditt företag levererar varor eller tjänster är det försäkringsskydd som företagets ansvarsförsäkring erbjuder en viktig faktor att utgå från vid överväganden kring ansvarsbegränsningar i företagets leveransavtal/allmänna villkor. På motsvarande sätt är det viktigt att reflektera över vilka ansvarsförsäkringar och vilket försäkringsskydd som företagets leverantörer har samt vilka ansvarsbegränsningar som kan accepteras i företagets avtal med leverantörer.

Vi går igenom vilka ersättningsanspråk som typiskt sett omfattas respektive inte omfattas av de vanligaste typerna av ansvarsförsäkring samt reflekterar kring hur det påverkar ett företags behov av att begränsa sitt ansvar genom avtal (antingen genom att tillämpa standardavtal eller genom att utforma skräddarsydda avtal som innehåller väl anpassade ansvarsbegräsningar). Vi diskuterar också hur företag kan gå till väga för att utforma processer och rutiner som säkerställer att adekvata tilläggsförsäkringar tecknas i fall då avtalsparter ställer krav på andra ansvarsbegränsningar än vad företaget erbjuder som standard.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.