Kalender

FOU och innovation i konsortier med offentlig finansiering

datum

22 Sep - 22 Sep 2022

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Patenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Genom offentliga finansieringsverktyg ges företag möjlighet att delta i forskningsprojekt till reducerad kostnad. Vinnova fördelar årligen 3 miljarder och Energimyndigheten fördelar årligen 1,6 miljarder för FoU, demonstrationsprojekt, kommersialisering och innovation. Horizon Europe, EU:s pågående 7-åriga ramprogram för forskning och teknisk utveckling, har en budget om 95,5 miljarder. Offentligt finansierad FoU kräver oftast att flera parter deltar i samverkan och ofta tillsammans med akademi och institut. För att säkerställa att det som framkommer genom projekten kan kommersialiseras ställs höga krav på avtalsregleringar. Ett flertal mall-avtal för FoU-konsortier förekommer, med olika slags styrkor och svagheter.

  • Vid detta seminarium fokuserar vi på praktiska avtalsfrågor.
  • Vi går igenom hantering av bakgrundsinformation, resultat, överlåtelser, optioner, sekretess, nyttjanden med mera. Vi berör frågan om statsstöd, dess effekter och hur den kan hanteras.
  • Vi gör nedslag i de vanligaste avtalen, granskar formuleringar, diskuterar fördelar och nackdelar.
  • Deltagarna ges möjlighet att på förhand lämna önskemål om särskilda frågeställningar eller avtalsmallar som sedan (i mån av tid) används som exempel under seminariet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.