Kalender

Hanteringen av risker i avtal – del 1

datum

29 Apr - 29 Apr 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Ett avtalsförhållande innebär ett stort antal risker av olika slag som behöver beaktas. Riskerna förhåller sig till olika skeden; från avtalsförhandlingarna och avtalsingåendet till vad som händer ifall tvist uppstår.

Vi kommer under två seminarier (del I och del II) att gå igenom viktiga delar av ett avtal och belysa ett antal olika risker som bör beaktas. För varje del kommer vi att ta utgångspunkt i gällande rätt med en redogörelse för relevant praxis. Därefter kommer vi att redogöra för de risker som finns och vilka problem som kan uppstå. Slutligen ger vi exempel på hur dessa risker kan hanteras genom avtalsbestämmelser och/eller agerandet i förhållande till avtalsparten.

Seminarium 1 kommer bl.a. att behandla:

  • Risken för ansvar för culpa in contrahendo och avtalets ogiltighet.
  • Risken för oväntat avtalsinnehåll med en genomgång av omständigheter som kan leda till ett avtalsinnehåll som en part eller parterna inte sett framför sig.
  • Risken för bristande avtalsuppfyllelse (antingen från den egna eller motpartens sida), med en genomgång av vilka påföljder för fel eller dröjsmål som kan bli aktuella samt vilka överväganden och vilken avtalsreglering som kan vara lämplig.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.