Kalender

Hur skapar bolagsjuristen bästa förutsättningarna för hantering av konkurrensrättsliga risker och möjligheter?

datum

20 Mar - 20 Mar 2023

tid

12:00 - 13:00

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Seminarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Vid detta seminarium ger vi handfasta råd om hur företaget skapar de bästa förutsättningarna för att identifiera och hantera konkurrensrättsliga risker med hjälp av:

  • Konkurrenspolicies och riktlinjer
  • Riktlinjer för branschföreningsmöten och andra sammanhang där företagsrepresentanter träffar konkurrenter
  • Utbildningar om konkurrensrättsliga risker
  • Gryningsrädsinstruktioner
  • Översikt av internt och externt språkbruk
  • Hantering av informationsbyten i anslutning till avtal, tilltänkta samarbeten, förvärv m.m.
  • Analysscheman för att fånga upp och bedöma vissa frågor

 

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.