Kalender

Licensiering av företagshemligheter

Licensiering av företagshemligheter

datum

15 Feb - 15 Feb 2021

tid

18:00 - 19:30

ÄMNE

Företagshemligheter

kategori

VAR

BESKRIVNING

Den som innehar en immateriell tillgång kan upplåta rätt (licens) till en annan part att nyttja den, men många immateriella tillgångars värde förutsätter att de fortsatt hemlighålles. Det gäller särskilt för uppfinningar och teknisk know-how, men också för annan information som hålls som företagshemlighet.

I detta seminarium går vi igenom förutsättningarna för licensiering när själva kontraktsobjektet utgörs av konfidentiell
information. Vi belyser de avtals- och kontraktsrättsliga aspekterna av dessa licensavtal, fallgropar och best practice.