Kalender

Market Access, Trepartsöverläggning och NT-Rådets rekommendationer

datum

10 May - 10 May 2021

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Life Science - Pharma

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

På detta seminarium erbjuds en genomgång av den nya, och till stora delar oreglerade, svenska modellen för prissättning och prisförhandling med regioner och Tandvårdoch Läkemedelsförmånsverket. Vi går även igenom den senaste tidens rekommendationer och avgöranden inom Ordnat
Införande, för att ge en ögonblicksbild av var utvecklingen står vid tiden för seminariet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.