Kalender

Miljö- och hållbarhetspåståenden i reklam – hur ska de utformas för att vara lagliga?

Miljö- och hållbarhetspåståenden i reklam – hur ska de utformas för att vara lagliga?

datum

20 Apr - 20 Apr 2021

tid

10:00 - 12:00

ÄMNE

Marknadsrätt

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Att använda miljö- och hållbarhetspåståenden i reklam är attraktivt och en viktig del av många företags marknadsstrategi, men eftersom sådana påståenden inte alltid har en tydlig innebörd kan de enkelt vilseleda konsumenten. Hur säkerställer man att kommunikationen sker i enlighet med rådande regler?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.