Kalender

När olyckan väl är framme

datum

24 May - 24 May 2023

tid

09:00 - 11:00

ÄMNE

Tvistelösning

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Hur hanteras en tvist rent praktiskt? Vi går igenom tvisten från ax till limpa och behandlar frågor som hur man bygger ett case och når sitt mål, samarbetet mellan klient och ombud under tvistens gång och hur man kan resonera kring förlikning. Föreläsningen kan beskrivas som en crash course i praktisk tvisthantering med särskild fokus på samspelet mellan klient och ombud under tvistens alla faser. Hur ser ett bra samarbete ut och vad finns det för fallgropar?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.