Kalender

Ny lag om företagsrekonstruktion

datum

15 Nov - 15 Nov 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Rekonstruktion & Insolvens

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om företagsrekonstruktion i kraft. Den nya lagstiftningen innebär stora förändringar i rekonstruktionsförfarandet jämfört med vad som tidigare gällt. Den nya lagen liknar mer det amerikanska Chapter Eleven-förfarandet vilket är ett betydligt mer flexibelt men även ett väsentligt mer komplicerat förfarande jämfört med den äldre rekonstruktionslagstiftningen.

Seminariet syftar till att ge en översiktlig orientering i den nya rekonstruktionslagen med fokus på hur förfarandet påverkar rekonstruktionsbolagets kunder, leverantörer och fordringsägare samt vissa centrala frågeställningar såsom hanteringen av rekonstruktionsbolagets löpande avtal, rekonstruktionsplanen och planförhandling samt superförmånsrätt.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.