Kalender

Outsourcing av compliancefunktionen

datum

09 Nov - 09 Nov 2021

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Compliance inom bank och finans

kategori

VAR

TBD

BESKRIVNING

Den snabba regelutvecklingen på det finansiella området inom EU ställer stora krav på företagens regelefterlevnad. Samtidigt väljer många finansiellt reglerade företag att lägga ut sin compliancefunktion på en extern part. Outsourcing av compliancefunktionen aktualiserar dock i sig ett antal frågor ur ett regulatoriskt perspektiv.

Seminariet behandlar frågor kopplade till outsourcing av compliancefunktionen och behandlar sådant som

  • Vilket ansvar har uppdragsgivaren respektive uppdragstagaren?
  • Vad ska man tänka på vid outsourcing av compliancefunktionen?
  • Hur kan outsourcing av compliancefunktionen gå till i praktiken?
  • I vilka situationer kan det vara lämpligt/olämpligt att outsourca compliancefunktionen?
  • Vilka förväntningar har tillsynsmyndigheten vid outsourcing av compliancefunktionen?

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.