Kalender

Produktutveckling och patentintrång

datum

11 Mar - 11 Mar 2022

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Patenträtt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Detta seminarium avser frågan om vilken roll befintliga patenträttigheter har för den som utvecklar nya produkter och tjänster.

Redan i skedet innan det föreligger några färdiga produkter eller tjänster uppkommer ett flertal patenträttsliga frågor som måste övervägas, innefattande:

  • Vilken relevans har experimentundantaget?
  • Var går gränsen till patentintrång?
  • Vad utgör förberedelse till patentintrång och vilka rättsmedel har en patenthavare?
  • Kan en patenthavare få insyn i utvecklingsarbete hos annan?
  • Vilken betydelse har en freedom-to-operate i en situation där intrång görs gällande?

Dessa och andra frågor kommer diskuteras både ur ett rättsligt och praktiskt perspektiv.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.