Kalender

Reklamation av skadeståndskrav

datum

03 Jun - 03 Jun 2021

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Skadestånd och försäkring

kategori

Webinarium

VAR

Online

BESKRIVNING

Oavsett om ditt företag är kravställare eller mottagare av ett skadeståndskrav, är det viktigt att hantera reklamations- och preskriptionsfrågor på ett korrekt sätt så att ditt företag inte drabbas av rättsförlust eller går miste om ett effektivt sätt att bestrida skadeståndsskyldighet. Vi går igenom de principer som gäller på det lagreglerade liksom det ej lagreglerade området utifrån de huvudsakliga frågeställningar som ofta blir föremål för bedömning i praktiska situationer. Vi söker svaret på de olika frågeställningarna genom att diskutera utifrån aktuella rättsfall. Vår förhoppning är att presentationen väcker frågor som kan diskuteras gemensamt.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.