Kalender

Riskhantering i avtal

datum

06 Nov - 06 Nov 2023

tid

09:00 - 10:30

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Vad händer när det går fel? Hur kan vi genom avtalet hantera risker för t.ex. fel och förseningar och dess påverkan på verksamheten? Vilka krav uppställs på reklamation för att undvika preklusion? Vi går igenom typiska risker i olika typer av leveransavtal (produkt/tjänst/projekt) och hur avtalet kan användas som verktyg för att minimera risk, t.ex. genom en genomtänkt påföljdskatalog. Inga förkunskaper krävs.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.