Kalender

Sale and leaseback av fastigheter

datum

19 May - 19 May 2022

tid

10:00 - 11:30

ÄMNE

Fastighetsrätt

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Många tillverkande företag i Sverige äger sedan lång tid tillbaka den fastighet där produktion, lagerhållning, försäljning eller annan verksamhet bedrivs. Fastighetsbranschens jakt på långsiktiga och stabila kassaflöden i kombination med att många företag står inför stora investeringar innebär att det många gånger kan vara mer förmånligt att sälja fastigheten och istället hyra fastigheten från köparen har blivit ett alternativ till att finansiera investeringar i verksamheten genom lån i bank eller annan traditionell finansiering.

Under seminariet går vi igenom i huvudsak följande:

  • Sale and leaseback som alternativ till traditionell finansiering.
  • Hur struktureras en sale and leaseback affär?
  • Vilka förberedelser måste en säljare typiskt sett göra? Bland annat går vi igenom hur tillgångar som inte ska omfattas av affären separeras från det fastighetsägande bolaget och eventuellt behov av fackliga förhandlingar inför försäljningen.
  • Hur ser köpeskillingsmekanismen typiskt sett ut?
  • Hur ser hyresavtalet i en sale and leasebackaffär ut? Skillnader mot ett vanligt lokalhyresavtal, bl.a. avseende hyresgästens ansvar för underhåll, utbyte och återställandeskyldighet. Vilket ansvar ska hyresgästen acceptera?
  • Genomförande av tillträde i affären.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.