Kalender

Samarbeten mellan konkurrenter – vad är tillåtet?

datum

18 Nov - 18 Nov 2021

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Samarbeten mellan konkurrerande företag är ofta riskabelt från ett konkurrensrättsligt perspektiv, särskilt om samarbetet gäller priser eller andra affärsvillkor gentemot kunder. Samarbeten är givetvis inte alltid förbjudna och det kan finnas stora effektivitetsvinster och andra synergieffekter att vinna på att samarbeta med andra företag.

Under seminariet kommer vi att gå igenom vad som är viktigt att tänka på när konkurrerande företag samarbetar. Vi kommer bland annat att titta på risker och möjligheter när det gäller underleverantörsförhållanden, forsknings- och utvecklingssamarbeten och hur konkurrenter kan och får samarbeta vid anbudsgivning inom ramen för offentliga upphandlingar. Vi kommer också att diskutera hur konkurrerande företag kan agera inom ramen för till exempel branschorganisationer för att tillvarata gemensamma intressen inom exempelvis miljöfrågor och utmaningar i samband med kriser.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.