Kalender

Senaste rättspraxis inom offentlig upphandling

datum

29 Nov - 29 Nov 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Offentlig upphandling

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Malmö, Online

BESKRIVNING

Offentlig upphandling är ett rättsområde i ständig förändring. Förvaltningsdomstolarna och EU-domstolen bidrar i hög takt med ny praxis på området med direkt inverkan på den dagliga hanteringen av offentliga upphandlingar. Till detta kommer löpande ny lagstiftning, lagförslag, utredningar och ställningstaganden och vägledningar från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

På seminariet kommer vi att gå igenom den viktigaste praxisen som tillkommit under det senaste halvåret, nytillkommen lag och lagförslag och redogöra för vilka konsekvenser dessa har och kan komma att få för den offentliga upphandlingen. Fokus kommer att ligga på den praktiska tillämpningen.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.