Kalender

Skadestånd och försäkring

datum

16 May - 16 May 2022

tid

10:00 - 11:30

ÄMNE

Skadestånd och försäkring

kategori

Seminarium

VAR

Göteborg

BESKRIVNING

Syftet med seminariet är att ge allmän orientering om försäkringsrättens funktion, sammanhang, dess aktörer och försäkringsbranschen i allmänhet. Vi kommer titta närmre på och förklara skillnaderna mellan de olika försäkringstyperna; försäkringsavtalsrätt, försäkringsförmedlingsrätt och försäkringsrörelserätt med tillhörande regelverk och förordningar. I samband med detta kommer även förutsättningarna för skadestånd diskuteras samt allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.