Kalender

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder

datum

08 Nov - 08 Nov 2023

tid

11:30 - 13:00

ÄMNE

Kapitalförvaltning och finansiell reglering

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Det finns specifika och detaljerade regler för vilka tillgångar som får ingå i en värdepappersfond. I det här seminariet kollar vi närmre på vilka typer av tillgångar som anses som tillåtna, vad innebär det att en finansiell tillgång är likvid och vad är trash ratio? Vilka typer av företag för kollektiva investeringar får en värdepappersfond placera i? Är det någon skillnad på överlåtbara värdepapper i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden?

Seminariet behandlar bland annat följande:

  • Regelverket för tillåtna tillgångar i värdepappersfonder
  • Skillnader mellan UCITS- och MiFID-regelverket
  • Vilka överlåtbara värdepapper och företag för kollektiva investeringar som kan ingå i en värdepappersfond
  • Praxis och exempel från verkligheten

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.