Kalender

Upphovsrättsliga typsituationer för bolagsjuristen

datum

23 Apr - 23 Apr 2021

tid

08:00 - 09:30

ÄMNE

Upphovsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Vi identifierar typsituationer av upphovsrättslig karaktär som kan uppstå i de flesta bolag. Under seminariet går vi igenom hur det upphovsrättsliga regelverket kommer in i dessa typsituationer, ger svar på vad som gäller upphovsrättsligt sett och lämnar rekommendationer om hur man som bolagsjurist lämpligen kan agera för att hantera situationerna.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.