Om Sveriges Bolagsjurister

Sveriges Bolagsjurister, som bildades 1954, är en förening vars främsta syfte är att utgöra ett nätverk för bolagsjurister i Sverige. Genom att på olika sätt skapa en mötesplats för bolagsjurister samt att erbjuda mervärde för dess medlemmar i form av seminarier, mentorskapsprogram etc., vill föreningen medverka till utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner om gemensamma frågor i yrkesrollen.

VÅR HISTORIA

Hur föreningen bildades

Idén om en förening för bolagsjurister väcktes vid en sammankomst på Bacchi Wapen i Stockholm den 11 december 1953. Det var en av de då cirka 30 närvarande bolagsjuristerna, Åke Lindstedt på Bult Fabriks AB i Hallstahammar, som tog initiativet till att bilda en förening för bolagsjurister. Redan året därpå, den 11 juni 1954, grundades Bolagsjuristernas Förening (BJF), numera med namnet Sveriges Bolagsjurister, och stadgar antogs. Dessa stadgar är med några smärre ändringar samma som används idag 60 år senare.

OM FÖRENINGEN

En förening för svenska bolagsjurister

Sveriges Bolagsjurister har över 1300 medlemmar i hela landet. Flertalet av dessa arbetar i Stockholm, men föreningen har även aktiv verksamhet i Malmö och Göteborg. Föreningen leds av en styrelse bestående av åtta personer. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet som genomförs en gång per år, i regel i samband med vårmötet.

Sveriges Bolagsjurister är även genom sitt medlemskap i European Company Lawyers Association (ECLA) en förmedlande länk mellan dess svenska medlemmar och deras kollegor i andra europeiska länder.

FÖRDELAR

Hur vi stöttar våra 1,300+ medlemmar

UTBILDNING

Sveriges Bolagsjurister erbjuder tillsammans med sina samarbetspartners ett stort antal aktuella och högkvalitativa seminarier, utbildningar och kurser, skräddarsydda för medlemmarna.

MENTORSKAPSPROGRAMMET

Syftet med mentorskapsprogrammet är att möjliggöra kontakt mellan nyblivna eller relativt nyblivna bolagsjurister (adepter) och erfarna bolagsjurister (mentorer). Oavsett om du deltar som mentor eller adept är programmet en fantastisk möjlighet till att knyta kontakter och få nya perspektiv.

NÄTVERKSTRÄFFAR

Föreningen arrangerar träffar för mindre grupper av medlemmar i samma bransch eller med samma intressen. En chans för dig att bekanta dig med kollegor inom samma område.

ÅRETS BOLAGSJURIST

Sveriges Bolagsjurister delar tillsammans med Advokatfirman Vinge och Affärsvärlden ut priserna Årets Bolagsjurist, Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott.

Syftet med priserna är att lyfta fram bolagsjuristens roll och uppmärksamma hur bolagsjurister gör skillnad i affärsverksamheten.

VÅR- OCH HÖSTMÖTE

Föreningen arrangerar två stycken stora evenemang för sina medlemmar, ett under våren och ett under hösten. Mötena består dels av professionellt och dels av socialt program.

FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och arrangeras en gång per år i samband med vårmötet.

Medlemskap

Vem kan bli medlem?

För att kunna bli medlem i Sveriges Bolagsjurister måste man vara jurist anställd i företag, såsom bolagsjurist eller motsvarande, och där vare sig juristens huvudsakliga arbetsuppgift eller företagets huvudsakliga verksamhet är att förmedla juridisk rådgivning till externa klienter. Med företag avses organisationer som bedriver näringsverksamhet och inte huvudsakligen har offentligrättsliga funktioner.

  • Fortsätt diskussionen i våra kanaler