Medlemskap

Välkommen till Sveriges Bolagsjurister

För att kunna bli medlem i Sveriges Bolagsjurister måste man vara jurist anställd i företag, såsom bolagsjurist eller motsvarande, och där vare sig juristens huvudsakliga arbetsuppgift eller företagets huvudsakliga verksamhet är att förmedla juridisk rådgivning till externa klienter. Med företag avses organisationer som bedriver näringsverksamhet och inte huvudsakligen har offentligrättsliga funktioner. Registrera dig som medlem här.

Sveriges Bolagsjuristers samarbetspartner Föreningshuset hanterar viss av föreningens administration, bl.a. medlemsregister, fakturering och bokföring. Medlem skall själva hantera sina kontaktuppgifter på Mina Sidor.

Sveriges Bolagsjuristers styrelse utfärdar vid behov intyg om medlemskap i föreningen.

För frågor, vänligen kontakta oss på sverigesbolagsjurister@foreningshuset.se
eller på telefon 08-121 513 19.