Styrelsen och övriga ansvariga

Styrelsen

Avatar

Caroline Falconer

Ordförande

Avatar

David Holmström

Vice ordförande, Styrelsesekreterare, ECLA-ansvarig

Avatar

Johan Fagerlund Sjöberg

Vice ordförande, Nätverksansvarig

Avatar

Åsa Henriksson

Kommunikationsansvarig

Avatar

Eric Lennerth

Klubbmästare

Avatar

Fredrik Olsson

Kassör

Avatar

Lisa Lönnqvist

Utbildningsansvarig

Avatar

Ann Norgren

Mentorskapsansvarig

Övriga ansvariga

Avatar

Richard Brolin

Valberedningens ordförande

Avatar

Carin Adebring

Ledamot Valberedningen

Avatar

Aja Westman

Ledamot Valberedningen

Avatar

Vera Bökman

Koordinator