Årets bolagsjurist

Årets Bolagsjurist, Årets Uppdrag, Årets Stjärnskott 2021

För nionde året i rad delar Sveriges Bolagsjurister tillsammans med Advokatfirman Vinge och Affärsvärlden ut priset Årets Bolagsjurist. Syftet med priset är att lyfta fram bolagsjuristens roll och uppmärksamma hur bolagsjurister gör skillnad i affärsverksamheten. Förutom huvudkategorin – Årets Bolagsjurist – utses även Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott. Årets vinnare utses i samband med Sveriges Bolagsjuristers Vårmöte 2021.

  • Årets Bolagsjurist ska vara en person som är verksam som bolagsjurist och som under föregående år visat sig särskilt framstående och skapat betydande mervärde för företaget/organisationen genom att ha bidragit till dess utveckling och framgångar.
  • Pristagaren av Årets Uppdrag ska vara en bolagsjurist som under föregående år aktivt medverkat vid ett uppdrag som stuckit ut ur mängden och varit särskilt viktigt sett till storlek, utmaning och/eller värdeskapande för företaget. Det kan exempelvis vara en företagsöverlåtelse, en domstolsprocess, ett compliance-projekt, en börsintroduktion, en omstrukturering eller annan typ av affär.
  • Syftet med utmärkelsen Årets Stjärnskott är att särskilt uppmärksamma en bolagsjurist som tydligt är på väg uppåt i sin karriär. Personen arbetar som bolagsjurist och har visat prov på särskild fallenhet för sin roll, men också stor potential att utvecklas ytterligare. Personen kan ha arbetat som bolagsjurist både en kortare eller längre tid.

De senaste fyra åren har förutom Årets Bolagsjurist även Årets Rising Star samt Årets Deal utsetts. Då vi sett ett behov av att kunna uppmärksamma en bolagsjurist som skapat betydande värde för verksamheten i ett särskilt uppdrag även utanför en deal eller transaktion, har vi valt att forma om och bredda utmärkelsen för Årets Deal till Årets Uppdrag. I samband med detta har vi även döpt om utmärkelsen Årets Rising Star till Årets Stjärnskott.

Eventuella frågor besvaras av:

Caroline Falconer, ordförande, Sveriges Bolagsjurister
ordforande@sverigesbolagsjurister.se, 072-5665657

Elisabeth Wanngård, kommunikatör, Vinge
elisabeth.wanngard@vinge.se, 070-4293301

Nominering av kandidat sker på aretsbolagsjurist.se till och med 14 februari 2021