Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet 2024

Genom att skapa mötesplatser för bolagsjurister vill Sveriges Bolagsjurister främja utbyte av professionella erfarenheter och diskussioner för bolagsjurister. En sådan mötesplats är Sveriges Bolagsjuristers mentorskapsprogram, som har funnits sedan 2005.

Nu är det dags att anmäla sig till 2024 års mentorskapsprogram. Anmälan sker genom formuläret här senast den 22 januari 2024. Samma anmälningsformulär används av både mentorer och adepter.

Mentorskapsprogrammet syftar till att sätta nyblivna eller relativt nyblivna bolagsjurister (adepter) i kontakt med mer erfarna bolagsjurister (mentorer). Det är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, reflektion och lärande både för adepter och mentorer. Genom att delta i programmet bidrar du till att skapa nya kontakter och bredda nätverket mellan bolagsjurister. Vi ser fram emot många deltagare år 2024!

Det mentorskapsprogram som pågår för 2023 har varit uppskattat av både mentorer och adepter.

Eftersom antalet sökande adepter historiskt varit fler än antalet anmälda mentorer vill vi särskilt uppmuntra erfarna bolagsjurister att söka programmet som mentorer.

Referenser från tidigare mentorer:

Hanna Jessing, Chefsjurist på Magnolia Bostad

“Jag har hittills varit med i mentorskapsprogrammet i Sveriges Bolagsjuristers i fyra omgångar. Jag får möjligheten att träffa bolagsjurister i början av sin karriär och det blir ett givande utbyte av erfarenheter och frågor. Jag upplever att jag får med mig mer än vad jag ger. Det är en rolig erfarenhet och stimulerande att vara mentor.”

Markus Grape, Senior Counsel på Vattenfall

“Det är tillfredsställande, roligt och väldigt engagerande att vara mentor – en unik möjlighet att hjälpa en yngre kollega in i världens bästa juristjobb!”

Mikael Östman, Senior Vice President, General Counsel på Electrolux Group

“Det är trevligt och givande att vara mentor. Man får nya perspektiv av att reflektera över sånt som är viktigt för adepten, och inte sällan också för en själv.”

Vid frågor om programmet, vänligen hör av er till Ann Norgren, ansvarig för mentorskapsprogrammet och styrelseledamot i Sveriges Bolagsjurister.