European Company Lawyers Association (ECLA)

European Company Lawyers Association

Sveriges Bolagsjurister är medlem i European Company Lawyers Association (ECLA) och fungerar därmed som en förmedlande länk mellan sina svenska medlemmar och deras kollegor i andra europeiska länder.

År 2001 blev Sveriges Bolagsjurister medlem i den europeiska föreningen ECLA, en organisation som bildades 1983. Medlemsföreningarna i ECLA omfattar idag cirka 25.000 bolagsjurister i 21 länder. Syftet med ECLA är att representera medlemsföreningarna och deras intressen internationellt med tyngdpunkt på Europa. ECLA organiserar möten, konferenser och seminarier i syfte att förbättra utbytet mellan medlemsföreningarna. Frågan om Europasamarbete diskuterades redan 1958 inom Sveriges Bolagsjurister. Man ansåg redan då att frågan om hur det framtida Europa skulle se ut och svenska företags möjligheter att konkurrera på denna marknad var av största intresse.

Du kan läsa mer om ECLA här.