Utbildning

Utbildning

Föreningen erbjuder sina medlemmar utbildning i form av det årliga ”Utbildningsprogrammet”, det vill säga utbildningar särskilt framtagna för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar, samt övriga utbildningar och rabatterade kurser och verktyg.

Utbildningsprogrammet
Sveriges Bolagsjurister driver tillsammans med samarbetspartners sedan länge ett väletablerat och högklassigt utbildningsprogram inom flertalet rättsområden. Utbildningsprogrammet löper under ett år, och det är upp till medlemmarna att bestämma vilka seminarier/webinarier de önskar delta i. Medlemmarna har gratis tillgång till materialet via Sveriges Bolagsjuristers medlemssida.

Se Översikt för Utbildningsprogrammet samt samarbetspartners här. Utbildningarna syns även i kalendern. Du anmäler dig i Kalendern i inloggat läge eller via länk i nyhetsbrevet.

Särskilt framtagna kurser
De särskilt framtagna kurserna har noga arbetats fram via samarbetspartners och Sveriges Bolagsjuristers styrelse och syftar till att ge medlemmarna kunskap inom särskilda områden. Exempel på kurser är ”Ledarskap för bolagsjurister”, ”Styrelsesekrerterarkursen” och ”Ekonomi för bolagsjurister”. Du anmäler dig i Kalendern i inloggat läge eller via länk i nyhetsbrevet.

Övriga utbildningar
Sveriges Bolagsjurister erbjuder även övriga utbildningar inom särskilt intressanta områden för bolagsjuristen. Det kan t.ex. vara inom stresshantering, bolagsjuristfunktionen, förhandlingsteknik eller liknande. Du anmäler dig i Kalendern i inloggat läge eller via länk i nyhetsbrevet.